گزارشات و داشبوردهای مدیریتی ابزارهایی هستند که به شرکت‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کنند تا به طور موثر و کارآمد تر از داده‌های خود بهره بگیرند و تصمیمات بهتری در زمینه رشد و بهبود عملکرد خود بگیرند.

در واقع، داشبوردهای مدیریتی مجموعه‌ای از نمودارها، جداول و گزارش‌های کوتاه هستند که با استفاده از داده‌های موجود در شرکت، در قالبی ساده و قابل فهم، اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد شرکت ارائه می‌دهند. همچنین، گزارشات مدیریتی به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا به مشتریان و بازار خود بهترین پاسخ را دهند و روند رشد و توسعه را برای خود تضمین کنند.

استفاده از گزارشات و داشبوردهای مدیریتی، به شرکت‌ها کمک می‌کند که بتوانند عملکرد خود را بررسی کنند و نقاط قوت و ضعف خود را تشخیص دهند. همچنین، با تحلیل داده‌های موجود در گزارشات مدیریتی، می‌توان به شناخت بهتری از مشتریان، بازار و رقبا دست پیدا کرد و تصمیمات بهتری در زمینه رشد و بهبود عملکرد گرفت.

داشبوردهای مدیریتی معمولاً در قالب نرم‌افزارهای خاصی مانند Tableau، Power BI و Excel ایجاد می‌شوند. این نرم‌افزارها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا به داده‌های خود دسترسی داشته باشند و با استفاده از ابزارهای مختلف، گزارشات مدیریتی خود را ایجاد کنند.

در نتیجه، گزارشات و داشبوردهای مدیریتی به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا به طور موثر از داده‌های خود بهره بگیرند و تصمیمات بهتری در زمینه رشد و بهبود عملکرد خود بگیرند. این ابزارها به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا به نقاط قوت و ضعف خود دسترسی داشته باشند و با استفاده از اطلاعات موجود، به شناخت بهتری از مشتریان، بازار و رقبا برسند. به طور کلی، استفاده از گزارشات و داشبوردهای مدیریتی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا بهبود عملکرد خود را در مقالبی سازمان‌یافته و کارآمد تر انجام دهند و همچنین، در رقابت با سایر شرکت‌ها، مزیت رقابتی بیشتری داشته باشند.

Business Intelligence & Data Visualization
پیمایش به بالا