Business Intelligence & Data Visualization

گزارشات و داشبوردهای مدیریتی

گزارشات و داشبوردهای مدیریتی ابزارهایی هستند که به شرکت‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کنند تا به طور موثر و کارآمد تر از داده‌های خود بهره بگیرند و تصمیمات بهتری در زمینه رشد و بهبود عملکرد خود بگیرند. در واقع، داشبوردهای مدیریتی مجموعه‌ای از نمودارها، جداول و گزارش‌های کوتاه هستند که با استفاده از داده‌های موجود در …

گزارشات و داشبوردهای مدیریتی ادامه »