data mining

داده کاوی

داده کاوی یا “Data Mining” به عملیات استخراج اطلاعات ارزشمند و الگوهای مفید از داده‌ها اطلاق می‌شود. این فرایند شامل استخراج داده‌های پنهان، مشخص کردن الگوهای مشترک و پیش‌بینی رفتارهای آینده می‌شود. یکی از مزایای داده کاوی، توانایی تحلیل داده‌های بزرگ و پیچیده است که به دلیل حجم بالا و متنوعیت آن‌ها، با روش‌های سنتی …

داده کاوی ادامه »