data warehouse

انبارداده جامع سازمانی

انبارداده جامع سازمانی یک سیستم مدیریت داده است که اطلاعات مختلف سازمان را در یک محیط مشترک جمع‌آوری و ذخیره می‌کند. این سیستم به شرکت‌ها کمک می‌کند تا به داده‌های خود از طریق یک رابط کاربری ساده و قابل فهم دسترسی داشته باشند و از طریق تحلیل داده‌ها، تصمیمات بهتری بگیرند. انبارداده جامع سازمانی شامل …

انبارداده جامع سازمانی ادامه »